Vill du jobba hos oss?

Vi har många spännande och varierade uppdrag. Vi arbetar över hela Sverige men med koncentration kring Göteborgsregionen. Uppdragen spänner över hela skalan från översiktliga planuppdrag till detaljer i byggskedet. Alltid med fokus på goda lösningar där människan står i fokus.

Vill du vara med och forma morgondagens mötesplatser? Är du landskapsarkitekt, kreativ, engagerad och har lätt för att samarbeta?

Skicka in cv och portfolio till ulrika@02landskap.se  eller ring till Ulrika Gunnman på 031-7111486.