SELMA NOMINERAD!

22 januari 2019
Planprogram för Selma Lagerlöfs torg och Litteraturgatan i Göteborg är nominerat till Planpriset 2018 som delas ut av Sveriges Arkitekter.

02landskap har tagit stor del i utvecklingen av området kring Selma Lagerlöfs torg. Vi har arbetat med projektet sedan 2009, med medborgardialog, workshops, kartläggning och utvärdering av områdets befintliga värden och möjligheter. Därefter genomförde 02landskap tillsammans med Erséus arkitekter  det parallella uppdrag som ligger till grund för förtätningen. Vi har också tagit fram kvalitetsprogrammet för den yttre miljön samt tagit fram tävlingsprogrammet, tillsammans med Park- och naturförvaltningen, för det nya parkstråket i stadsdelen. 02landskap är fortfarande involverade i projektet genom kvalitetssäkring av den yttre miljön på uppdrag av byggherregruppen.

 

 

 

läs mer ×
Slide Left Slide Right