VARBERGS STATIONSOMRÅDE

02LANDSKAP och Okidoki deltog under hösten i ett parallellt uppdrag om utformningen av ny stationsbyggnad och kringliggande miljöer.

Som en del i projektet Varbergstunneln skall en ny tågstation byggas och ett nytt stationsområde utvecklas. Området kommer att bli en länk mellan den gamla staden och Västerport, den nya stadsdelen vid havet.

Uppdragsgivare: Jernhusen
2017

läs mer ×
Slide Left Slide Right