Selma Lagerlöfs Torg

Parallellt uppdrag 2011 om stadsutveckling i Backa.

02LANDSKAP har tillsammans med Erséus arkitekter, Pål Castell samt Sofia Thorsson tagit fram en stadsbyggnadsvision för framtidens Selma Lagerlöfs Torg och kringliggande områden i Backa. Utgångspunkten i förslaget ligger i en komplettering och addering till det befintliga innehållet och dess struktur. Detta innebär inte bara att behålla förstadens kvalitéer, bl a de gröna stråken och de bilfria rummen, utan att även öka det gröna i dess tredimensionella mening.

Uppdragsgivare: Göteborgs stad
2011

läs mer ×
Slide Left Slide Right