Kvillebäcken

Detaljplan samt Trafik PM för Kvillebäcken.

Längs Kvillebäcken byggs en ny stadsdel. En blandstad med butiker, restauranger, kontor och 1600 nya bostäder. 02LANDSKAP har i planprocessen haft uppdraget att utforma gator, torg och parker.

Uppdragsgivare: Stadsbyggnadskontoret samt Trafikkontoret, Göteborg
2008-2009

läs mer ×
Slide Left Slide Right