Kv Valand, Kungsbacka

En ny stadsdel och stråk i centrala Kungsbacka.

I det parallella uppdraget om Kv Valand var det 02LANDSKAP + QPG :s förslag som bedömningsgruppen valde att jobba vidare med. Förslaget ska ligga som grund för det fortsatta arbetet med detaljplan. Vi har strävat efter att skapa en stadsdel med egen karaktär och ett händelserikt stråk mellan Kungsmässan och den befintliga stadskärnan. Mindre platsbildningar avlöser varandra utmed stråket och den något knyckiga planformen skapar varierade vyer.

Uppdragsgivare: Kungsbacka kommun och Aranäs AB
Parallellt uppdrag: 2011, fortsatt uppdrag 2012

 

läs mer ×
Slide Left Slide Right