Wernerska villan

Ombyggnad av förträdgård

Wernerska villan är ett byggnadsminne, byggt under åren 1885-86. Till huset hör två trädgårdar, en på var sida, som under åren mist sin glans. I samband med att man skulle anordna cykelparkeringar byggde man om den västra trädgården. Anläggningen är till stora delar en återuppbyggnad av trädgårdens ursprungliga utformning och arbetet är utfört i samarbete med en trädgårdsantikvarie. En arkeologisk undersökning utfördes i samband med anläggandet.

Uppdragsgivare: Higab, Göteborg
Färdigställt 2008

läs mer ×
Slide Left Slide Right