Varbergs inre hamn

Gestaltningsprogram för Inre hamnområdet, Varberg

Varbergs inre hamn har en unik blandning av aktiviteter och målpunkter. 02landskap fick i uppdrag att titta på hur området kan göras ytterligare attraktivt och tillgängligt. I förslaget kopplas nya och befintliga platser samman utmed kajstråket. Här tillkommer ny markbeläggning, belysning och utrustning. Vid hamninloppet planeras för en rad mindre gäststugor och längst ut på piren ett stormhus.

Materialen som används har hämtats från hamnens egen palett, med grovt trä, gullackat stål, betong och gummi.

Uppdragsgivare: Varbergs kommun

Pågående 2013

läs mer ×
Slide Left Slide Right