SPEKTRUMTORGET HOVÅS

02landskap är med och utformar den nya stadsdelen Nya Hovås, söder om Göteborg.
Området innehåller verksamheter, handel och bostäder.
Ambitionen var att skapa ett tillgängligt och flexibelt torg som kan samnyttjas av olika grupper och anpassas för olika aktiviteter vid olika tider på dygnet. 02landskap har gestaltat och projekterat torget.
Ett gemensamt golv spänner över torget och kopplas till den angränsande parken med sittbara trägradänger. En pergola skapar rum som inbjuder till lek och aktiviteter men ger även plats för handel och marknad.
Uppdragsgivare: Next Step Group AB

läs mer ×
Slide Left Slide Right