ROSENLUNDSGATAN

 

Rosenlundsgatan i Göteborg har genomgått en stor förändring. Det har varit en glömd passage, men nu har gatan blivit ett omtyckt stråk och flera restauranger har öppnat i området.

Bakom Fiskekyrkan, och med bastionen i ryggen, ligger en liten plats som tidigare varit parkeringsyta.

Nu är det en uteservering och (vintertid) allmän plats som fått karaktäristiska detaljer, i form av tak, möbler och räcken. Klätterväxterna kommer snart att nå upp på taket och förstärka intrycket av en liten trädgård i stan.

Uppdragsgivare, fastighetsägare: Wallenstam AB

 

 

läs mer ×
Slide Left Slide Right