Röda Sten Konsthall

Förslag till ny utformning av området kring Röda Sten Konsthall

Röda Stenområdet har en stor potential som en del av stråket längs älven, som en port till Göteborg och som en viktig mötesplats för skapande verksamhet. Utmaningen för 02landskap i projektet har varit att skapa idégivande lösningar för utemiljön som klarar områdets hårda slitage och den stora skalan men som också möjliggör och uppmuntrar till olika aktiviteter. De nya tilläggen i form av bänkar, bryggor, belysning och gångsystem mm skall lyfta området utan att förta dess befintliga oslipade karaktär.

Ljussättningen har skett i samarbetet med Ambient ljusdesign.

Uppdragsgivare: Fastighetskontoret, Göteborgs Stad
2011-12

läs mer ×
Slide Left Slide Right