PARADISET

02landskap har gestaltat och projekterat parken Paradiset, som är en av två större parker i Vallastaden, Linköping. Parken har en lager-på-lager struktur där böljande kullar, trädplanteringar och häckar skapar ett tydligt parkrum i det i övrigt platta landskapet. Ytterligare lager av gångar, diken, häckomgärdade odlingslotter och byggda element förstärker parkens logik och karaktär.

Beställare: Linköping kommun

läs mer ×
Slide Left Slide Right
www.mansberg.se www.mansberg.se www.mansberg.se www.mansberg.se