Norrköping 3K

Utveckling och omdaning av centralt stråk i Norrköping innehållande, parker, torg och gator.

02LANDSKAP fick i uppdrag 2009 att i en förprojektering realisera idéerna som staden hade kring ett centralt stråk. Stråket leder genom kulturhistoriskt värdefulla miljöer; från kunskapscentret (universitetet), via kulturen i form av Louis de Geer hallen (konsert-och Kongresshall) och Hörsalsparken till kommersens centrum vid Drottninggatan. Uppgiften har både innefattat att ta hänsyn till befintliga kulturvärden och på ett varsamt sätt omdana Gamla torget och kyrkogården/Hörsalsparken men även att ta fram ett helt nytt förslag för en park vid Strömmen. Ytterligare en del i projektet har varit att utforma befintliga gaturum så att stråket förtydligas och anpassade till befintlig och kommande bebyggelse.

Uppdragsgivare: Norrköpings kommun
Förprojektering 2009-2010

läs mer ×
Slide Left Slide Right