Lövgärdesparken

Förslag och projektering av stadsdelspark 2010

Park- & Naturförvaltningen har i ett EU-projekt arbetat med att göra skogen närmast Lövgärdets centrum mer parklik. Inom ramen för projektet fick 02LANDSKAP i uppdrag att utforma delar av parken. Projektet innehöll bla en lekplats (Rävlyan) och sportplaner i anslutning till Lövgärdesskolan. Starka färger och former i byggda ytor kombineras med gallringsåtgärder i den befintliga skogen och nyplantering av frukt- och alléträd. Genom att ta ett helhetsgrepp kring området och tänka i termer av en stadsdelspark öppnar förslaget upp för ett ökat nyttjande av inte bara platserna i sig själva utan även av gångvägar, motionsslingor och stigar i den nya parken.

Uppdragsgivare: Park- & Naturförvaltningen i Göteborg

läs mer ×
Slide Left Slide Right