Fästningsområdet

Gestaltningsprogram för fästningsområdet i Varberg.

02landskap fick i uppdrag av Varbergs kommun att arbeta fram ett gestaltningsprogram för Fästningsområdet i Varberg.

Förslaget utgår från Fästningsområdets starka uttryck och topografi. Platser och möbler inordnas efter linjerna i landskapet och följer dem på ett logiskt sätt. Samtidigt har tilläggen en tydlighet och ges en egen identitet.

Uppdragsgivare: Varbergs kommun

Utfört under 2013

 

läs mer ×
Slide Left Slide Right