Citadellskajen Malmö

Parallellt uppdrag

Uppdraget var att ta fram ett gestaltningsförslag för ett fd industri- och hamnområde i Malmö.Malmö stad önskade ett rekreationsstråk med hög miljöprofil som ökar rörelsen och attraktiviteten i området och kopplar ihop centrum med Västra hamnen.02landskaps förslag tar utgångspunkt i mötet med den historiska kontexten i form av Malmöhus slotts gröna vallar.Det nya kajstråket blir en spegling av vallarna, i en fragmenterad form.Resultatet blir fasetterade ytor, stiliserade kullar, veck, slänter, ramper. Det uppbrutna mönstret skapar intima platser och scener med utrymme för varierade funktioner.

Uppdragsgivare: Gatukontoret, Malmö stad Färdigställt 2013

läs mer ×
Slide Left Slide Right