Bältespännarparken

Tillfällig installation under sommaren 2013.

Genom att bl a återanvända befintlig utrustning och måla den alternativt klä den med tylltyg har en fd trafikzon omvandlats till en färgsprakande och lekfull mötesplats.

Beställare: Park- och naturförvaltningen, Göteborg.

läs mer ×
Slide Left Slide Right