AMHULTS KYRKA

I den tävling som genomfördes 2005 om den nya kyrkan vann Sweco Arkitekter med sitt förslag.
I det fortsatta arbetet fick 02landskap ansvaret för utformningen av trädgården och marken, och har i samarbete med arkitekt och representanter från kyrkan arbetat vidare utifrån ursprungsförslaget.

GRUNDTANKAR
Anläggningen har två huvudsakliga delar med olika karaktär:
– entrésidan som är mer formell och strikt, med plats för café och utrymme för besökare att samlas, tex inför eller efter en gudstjänst.
– baksidan mot berget, som är mer trädgårdslik och intim.

Inspirationen till trädgårdens utformning är en klassisk klosterträdgård. Istället för arkader inramas platsen av berget i norr, huset i söder samt förrådet med pergola i väster. Ett rutnät av kalkstensplattor ligger i gräset och i några av rutorna finns körsbärsträd med planteringar. Om odlingsintresset i församlingen skulle visa sig vara stort, kan flera av gräsrutorna grävas upp och planteras i framtiden.

Uppdragsgivare: Svenska kyrkan i Göteborg

 

läs mer ×
Slide Left Slide Right
Amhults kyrka Amhults kyrka Amhults kyrka