Domkyrkoplan

Rekonstruktion och förnyelse av Domkyrkoplan, Göteborg

Utgångspunkten var att skapa en modern stadspark med respekt för historien. Vissa viktiga delar såsom de ursprungliga gångsystemen har rekonstruerats och historiskt växtmaterial har återplanterats. Men även nya moderna element från vår tid har tillförts såsom ett sekundärt gångsystem med specialritade soffor. Gångarna och tillhörande soffor blir ett modernt tillägg i parken och möjliggör en ny upplevelse av parken och kyrkan. Ljussättningen av parken har skett i samarbetet med Ambient ljusdesign.

Beställare: Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret / Park- och naturförvaltningen
Färdigt 2010

 

läs mer ×
Slide Left Slide Right