SELMAS NYA VARDAGSRUM

Selmas nya vardagsrum är en tillfällig installation som ligger i anslutning till Selma Lagerlöfs torg i Backadalen, Göteborg. Installationen markerar starten på områdets stora omdaning. Platsen är idag en naturlig passage mellan handelsbebyggelse, kulturhus och busshållplats. Gemenskap har varit ledord i gestaltningen vars utformning skall främja möten och vistelse oavsett årstid.

Uppdragsgivare: Park- och naturförvaltningen Göteborg
Färdigställt: 2015

läs mer ×
Slide Left Slide Right