PRIMO NYA HOVÅS

Det nybyggda kontorshuset Primo ligger strategiskt vid infarten till stadsdelen Nya Hovås, söder om Göteborg.
02landskap har gestaltat och projekterat omgivande mark och trädgård. Utgångspunkten var att ta in kvalitéer från landskapet som omsluter huset och samtidigt skapa plats för parkeringar och goda vistelseytor för de som arbetar och besöker kontoret.

Planteringar byggs upp av återanvänd sprängsten från platsen och utformas med växtmaterial som återfinns i omgivningen. Mot riksvägen och på parkeringarna skapas ytor med gräsarmering och större planteringar med träd anpassade till den stora skalan. Zonen närmast huset utformas med en större detaljeringsgrad för att skapa en intim och trygg zon för gående.

Beställare: Next Step Group
Färdigställt: 2016.

läs mer ×
Slide Left Slide Right