Vindfång Röda Sten

Parallellt uppdrag om vindfång

Vindfånget ska skapa ett bättre inomhusklimat, men kan ocksåmed vårt förslag erbjuda en mer inbjudande entré. Målet är att besökare på ett självklart sätt ska hitta entrén och få lust att gå in i konsthallen. Vår idé är att med hjälp av två olika lager skapa en större volym än vad som är nödvändigt för vindfångets funktion. Den inre delen är ett glasat, tempererat vindfång.Det yttre skiktet är av perforerad plåt och bildar en volym som sträcker sig upp mot pannhusets höjd. Volymen ger plats för skyltning. Kvälls- och nattetid lyser entrén med ett varmgult sken. Uppdragsgivare: Röda Sten Konsthall Vårt uppdrag färdigställt 2012

läs mer ×
Slide Left Slide Right