Fritidshus Jensen

Fritidshuset är beläget i anslutning till Fryken och dess vackra naturområde. Byggnadens utformning har inspirerats av det omgivande landskapet och är anpassat till terrängen. Huset vänder sig mot vattnet för att fånga den magnifika utsikten.

Uppdragsgivare: Privat
Färdigställt: 2011

läs mer ×
Slide Left Slide Right