Tunnlandsgatan Kaverös

Komplettering av lek- och vistelseytor i anslutning till befintliga bostadsgårdar

Kaverös är ett bostadsområde från 60-talet. Det är vackert beläget, i ett område med parkkaraktär dvs med välvuxna träd i klippta gräsytor. 02LANDSKAP har ritat kompletteringar och mindre ombyggnader av utemiljön som utförts i etapper under flera år. Genom att komplettera den välfungerade parken med mindre rum avgränsade med häckar och spaljéer för vistelse, lek och vila så har de boende även fått mer skyddade rum kopplade till respektive byggnad. Gestaltningen av de nya rummen har inspirerats av de befintliga gårdarnas rektangulära formspråk. Projektet är gjort i nära samarbete med Poseidon.

Uppdragsgivare: Bostads AB Poseidon, Göteborg
2003-2009

läs mer ×
Slide Left Slide Right