Polstjärnan, Kungsbacka

Bostadsgård. Polstjärnan fick Kungsbackas arkitekturpris 2012. Ur juryns motivering: ”Polstjärnan är namnet på den fastighet där fyra punkthus har byggts – det är också namnet på en av våra ljusstarka stjärnor. Med utgångspunkt från platsens topografi och befintliga växtlighet har arkitekterna varsamt placerat byggnader som på ett förtjänstfullt sätt kommit att utgöra ett av de första förtätningsprojekten i Kungsbacka stad. Med stor omsorg har den inre gården gestaltas. Mjuka följsamma linjer och gårdshus krönta med sedumtak ger ett mycket välkomnande intryck. Genom att spara så mycket som möjligt av den befintliga naturliga miljön har ett nytt bostadsområde skapats som nu tycks ha funnits på platsen under lång tid.” Uppdragsgivare: Aranäs fastigheter Färdigställt 2012

 

läs mer ×
Slide Left Slide Right