Miraallén

Upprustning av bostadsgård

Nygestaltningen var begränsad till bostadsgårdens centrala del som omgärdas av stora hårdgjorda ytor som skulle behållas. Ambitionen var att skapa en kontrasterande frodig och prunkande grön trädgård. Gårdens vattennära läge vid älven gav karaktär åt färger, växer och utrustning.

Uppdragsgivare: Familjebostäder Göteborg
2007

läs mer ×
Slide Left Slide Right