Kv Masten

Utformning av bostadsgård

Bebyggelsen i Kv Masten består av ett punkthus som står på en torgyta på Norra Älvstranden. Byggnaden ligger med ett högt berg i ryggen och omges i övrigt av bostadsbebyggelse och verksamheter tätt inpå. Byggnaden rymmer i huvudsak bostäder men i entréplan finns även en lokal. Grundidén var att skapa upplevelsen av en torgyta, vilket även var planförutsättningen, för att ge byggnaden rymd och med möjlighet att passera över gården till omgivande verksamheter. Viktigt var att trots gårdens offentliga uttryck ordna mindre rum med bostadsgårdens kvalitéer. Torgytan är uppbyggd av ett raster med omväxlande plattbeläggning respektive gräsytor. Mindre intima rum för vistelse, lek och vila har skapats med lägre formklippta häckar och med tak av körsbärsträd. Tillhörande takterrass har hämtat torgets uttryck men istället för häckar byggs vegetationen upp i trälådor med inbyggd sittyta. Balkongernas färgade glas har transformerats till transparenta skärmar som skydd för vinden utan att bryta sikten från terrassen ut över älven.

Uppdragsgivare: Hsb Göteborg
2008

läs mer ×
Slide Left Slide Right