Juvelkvarnen

Utformning av bostadsgård. 02LANDSKAP har projekterat utemiljön. Från skissförslag till färdig bygghandling.

De gamla industribyggnaderna i det kulturhistoriskt intressanta Juvelkvarnen på Norra Älvstranden i Göteborg omvandlas nu till bostäder med ca 600 lägenheter i både ny- och ombyggnad. Tolv meter höga nivåskillnader ger en spännande tät miljö med mycket murar, trappor och terrasseringar. Nya bostadsgårdar och intilliggande parker får industriell prägel med kraftiga dimensioner, stål och betong. Arbetet har även infattat utformning och koppling till intilliggande park och grönområden. Projektet har också fortlöpt under byggtid med anpassningar för tillfälliga anordningar.

Uppdragsgivare: JM AB
2006-2008

läs mer ×
Slide Left Slide Right