Brf Götheborg

Utformning av bostadsgård på Norra Älvstranden i Göteborg

Brf Götheborg ligger på platsen där utställningen till Ostindiefararen Götheborg fanns. Växter från utställningen har sparats och återanvänts i trädgården. Gården är indelad i två trädgårdsrum som är tydligt separerade från varandra genom en nivåskillnad. Den övre trädgården har en sparsmakad utformning med en central gräsyta som omgärdas av planteringar. Det nedre trädgårdsrummet, som ligger i direkt anslutning till älven, har hämtat inspiration från den kinesiska trädgårdskulturen i sitt formspråk och innehåll.

Uppdragsgivare: Peab Göteborg
Färdigt 2008

läs mer ×
Slide Left Slide Right