Kv Fiskpigan

Utformning av bostadsgård.

Kv Fiskpigan ligger i centrala Trosa omgivet av äldre bebyggelse, främst i form av enfamiljshus med generösa trädgårdar omgärdade av häckar och plank. Stor vikt har lagts vid att anpassa den nya utemiljön till den befintliga miljöns kvalitéer, men också vid att tillföra något nytt i formspråk och detaljer. Till kvarteret har ett mindre torg fogats med plats för uteservering.

Uppdragsgivare: Förvaltnings AB Fiskpigan
Färdigt 2006

läs mer ×
Slide Left Slide Right