Vikenförbindelsen

29 november 2018

02LANDSKAP har fått det stora uppdraget att gestalta och projektera Vikenförbindelsen vid Mariebergsviken i Karlstad. Projektet omfattar gator, platser och parker. Uppdraget innebär att ta fram ett helhetskoncept för hela stadsdelen men också att gestalta ner till minsta detalj.

läs mer ×
Slide Left Slide Right