VARBERGS KAJSTRÅK

Nu är första etappen av Kajstråket klart!
Hamnområdet har fått en ny tydlig promenad med specialritade möbler som inbjuder flanörer till vistelse och vila.

läs mer ×
Slide Left Slide Right