VALLAPARKEN I LINKÖPING

februari 2015

02LANDSKAP har gestaltat och projekterat den nya Vallaparken i Linköping. Parken är en del av Vallastaden och kommer att invigas i samband med bomässan i Linköping 2017.

Parkens utformning har hämtat sin inspiration från jordbrukslandskapet, med sina tegar och dikesindelningar. Förutom lek, rekreation och vistelse har delar av parkens bördiga jord utformats för odlingslotter och fruktodling.

läs mer ×
Slide Left Slide Right