Sundsta torg

20 januari 2018

Sundsta är ett av Karlstads mest attraktiva områden med möjlighet till rekreation, boende och stadsliv. Eftersom behovet av bostäder är stort så har kommunen tagit fram en plan som innebär förtätning med ytterligare bostäder och handel i området.
02landskap har fått i uppdrag av kommunen, att på en plats som tidigare mest bestått av en vägkorsning, ta fram ett förslag på utformningen av det framtida torget som skall bli navet i det nya området.

 

 

 

 

 

 

läs mer ×
Slide Left Slide Right