STUDIEBESÖK PÅ VIVA

7 oktober 2019
02landskap har som mål att följa sina projekt från skiss till färdigt projekt och skötselprogram. I detta ingår ett antal platsbesök under byggtiden för att säkra upp projektets mål och intentioner. Avslutningsvis gör hela kontoret ett studiebesök på plats för att besiktiga det färdiga resultatet. Hur väl har ambitionsnivån i projektet uppfyllts? Vad har gått bra och vad har blivit mindre bra? Utbyte av erfarenheter görs på plats med konkreta exempel. På så sätt lyfts kontorets gemensamma kunskapsbas inför kommande projekt.

läs mer ×
Slide Left Slide Right
Loading...