STATIONSOMRÅDET I VARBERG

23 februari 2018

Vårt teams förslag har valts ut för det fortsatta arbetet!

02LANDSKAP och Okidoki deltog under hösten i ett parallellt uppdrag om utformningen av ny stationsbyggnad och kringliggande miljöer på uppdrag av Jernhusen.

Som en del i projektet Varbergstunneln skall en ny tågstation byggas och ett nytt stationsområde utvecklas. Området kommer att bli en länk mellan den gamla staden och Västerport, den nya stadsdelen vid havet.

läs mer ×
Slide Left Slide Right