SKÖN SOMMAR!

önskar vi på 02landskap.

Glöm inte att titta förbi hållplats Grönsakstorget i sommar. Där har 02landskap, tillsammans med Trafikkontoret i Göteborg, tagit den hårdgjorda platsen i anspråk och skapat en tillfällig grön “hängplats”.

läs mer ×
Slide Left Slide Right