REGNLEKPLATSEN

15 maj 2018

Regnlekplatsen, gestaltad och projekterad av 02landskap, kommer att ligga fint placerad vid Näckrosdammen i Renströmsparken, Göteborg. Vattnets olika former har givit den nya utformningen: tex regndroppar mot en ruta och regn som står som spön i backen. Tak i form av stora blad erbjuder skydd under regniga dagar, och skugga då det är sol. Taken samlar regnvatten som leds till mindre trattar, där vattnet rinner vidare. Däm! Ös!
I de försänkta ytorna av platsgjuten betong bildas vattenpussar. Cykla runt eller igenom pölarna!

I samarbete med konstnärerna Thomas Nordström och Annika Oskarsson.

Uppdragsgivare: Park- och naturförvaltningen, Göteborg

läs mer ×
Slide Left Slide Right