NY LEKMILJÖ VID GÅNGLÅTEN

31 augusti 2016

02LANDSKAP har gestaltat, projekterat och planterat den nya lekplatsen vid Gånglåten i Västra Frölunda i tätt samarbete med Bostads AB Poseidon.

Utgångspunkt har varit att skapa ett plats som uppmuntrar till utforskande och oväntade lekar och där lekskeppet Ostindiefararen står i centrum.
Öar, stränder och vegetation skapar tillsammans med platsbyggda flottar, spänger, kojor och bryggor ett fantasieggande leklandskap.

 

läs mer ×
Slide Left Slide Right