Lunchseminarium

11 januari 2019

Årets första lunchseminarium på 02LANDSKAP!
Tema: Trädval i urbana miljöer
Inbjuden föreläsare var  Henrik Sjöman, vetenskaplig intendent på Botaniska i Göteborg, forskare och lärare på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) samt en av författarna till “Stadsträdslexikon”.
I en allt tätare stad med kommande klimatförändringar är valet av trädart avgörande för att uppnå önskade mål såsom ekosystemtjänster, diversitet och en grön och vacker stad.

Med mottot “använd naturen som förebild” och “våga göra otraditionella val” inspirerade Henrik 02landskap och gäster, vilket med all säkerhet kommer att sätta avtryck i kommande projekt.

läs mer ×
Slide Left Slide Right