lunchseminarium

26 april 2019

Lunchseminarium på 02LANDSKAP om träkonstruktioner.
Föreläsare var Jöran Jermer som är sakkunnig i träskydd.
En spännande föreläsning som gav svar men även väckte nya frågor.
Val av träslag, konstruktionstekniskt riktiga lösningar, behandling av trä mm diskuterades.
Vår kunskap om vilka val vi bör göra, beroende på vilka krav som ställs, när det gäller trä i våra utemiljöer fördjupades.

läs mer ×
Slide Left Slide Right
Loading...