JÄMSTÄLLD LANDSKAPSARKITEKTUR

02landskap jobbar med jämställd landskapsarkitektur.

02landskap erbjuder analyser, planering, gestaltning och medborgardialoger inom landskapsarkitektur utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

För organisationer och företag håller 02landskap utbildningar och workshops inom jämställd gestaltning och planering.

Karin på 02landskap deltog nyligen på konferensen Building Sustainability under punkten Stadsutveckling och social hållbarhet – Hur bygger vi städer där alla får plats och känner sig delaktiga?. Hon har föreläst på konferenser och för förvaltningar i Umeå, Stockholm och Göteborg på temat jämställd gestaltning och planering.

Utifrån jämställdhetsperspektivet jobbar 02landskap nu med en högstadieskola som är ett pilotprojekt inom Göteborgs stads arbete med jämlik byggnation.

Citat från LF
”Kul att bli medveten om visa saker som man inte har tänkt på innan. Tack för allt som vi har fått på föreläsningen!”

”Eftersom jag arbetar som uppdragsledare för mark och byter lekredskap och även gestaltar delar av för-och skolgårdar var denna föreläsning klockren.”

 

läs mer ×
Slide Left Slide Right