GÅRDSTENSDALEN

8 oktober 2018

Nytt projekt i Göteborg!
02landskap skall gestalta och projektera den nya utformningen av parken i dalen med hänsyn till befintliga aktiviteter och kvalitéer. Ett projekt som vi tar oss an med nyfikenhet och omsorg.

läs mer ×
Slide Left Slide Right