FLATÅS PARK GÖTEBORG

02landskap utvecklar tidigare framtaget parkkoncept i samarbete med Göteborgs stad. Ambitionen är att skapa en grön park med stort fokus på aktivitetsytor för alla åldrar. I mötet mellan de strikta trädraderna och det böljande kullandskapet uppstår rum och platser för aktivitet, rörelse, vila och möten.
Parken invigs under hösten 2016.

 

läs mer ×
Slide Left Slide Right