CIRKUS LORENSBERG GÖTEBORG

02landskap har tillsammans med Semrén & Månsson, Serneke och Skandia fastigheter vunnit markanvisningstävlingen för Cirkustomten i centrala Göteborg med förslaget ”Lorensbergs Nya Gröna Manege”.

Ur bedömningsgruppens motivering:
”Projektet sätter fokus på hela det stora kvarterets mittpunkt och placerar där ett publikt torg som kvarterets dragare. Kvartersrummet sluts mot omgivande gator av två stora tegelbygg­nader med handel och boende.”

läs mer ×
Slide Left Slide Right