BRUNNSPARKEN I VARBERG

19 december 2016

02landskap har deltagit i designdialogen kring Brunnsparken i Varberg.
Tillsammans med Varbergs kommun och brukare från olika intressegrupper har 02landskap tagit fram ett gestaltningsförslag för upprustningen och nygestaltningen av Brunnsparken.

 

 

 

 

läs mer ×
Slide Left Slide Right