BRF vIVA

2 september 2019

Nu är Brf Viva klart!
Idag är det invigning av Riksbyggens bostadsprojekt på Dr Allards gata i Göteborg, och 02landskap har arbetat med projektet sedan 2012. Ambitionen har varit att bygga hållbart och skapa förutsättningar för ett hållbart boende.

Bebyggelsen är placerad i en östsluttning med en lutning på 1:2. En bärande idé för landskapsgestaltningen har varit att minimera sprängning av berg och därmed minska påverkan på den naturliga topografin.

Detta tar sig uttryck i terränganpassade gångsystem, planteringar i befintliga skrevor och bebyggelse på pelare. Svävande och genomsläppliga spångsystem tillåter vegetationen att breda ut sig igen över berget och dagvattnet att röra sig i naturliga stråk. På spängerna i sluttningen kan de boende göra en botanisk vandring i vardagen.
Brf Viva är resultatet av flera års forskning. Projektet har genomförts i tätt samarbete med Riksbyggen, HTE Garden, Malmström och Edström arkitekter och Botaniska trädgården i Göteborg.

läs mer ×
Slide Left Slide Right
Loading...