BRF VIVA VANN IGEN!

10 mars 2020
Bostadsprojektet Brf Viva tog hem Kasper Salinpriset.

Juryns motivering:
”Ett stort register av arkitektoniska kvaliteter – formkänsla, taktilitet, utblickar och variationer i rymd och ljus – är utmärkande för projektet. Platsens krävande förutsättningar vänds genom skicklig volymbehandling till en tillgång där privat och offentligt ordnas och binds samman genom sekvenser av välgestaltade, överraskande rumsupplevelser, såväl inne som ute. Med hög ambition och stor omsorg om både mötet mellan byggnader och landskap och de boende är Brf Viva en inspirerande förebild.”

läs mer ×
Slide Left Slide Right
Loading...