ARKITEKTUR NR 7 2019

med fokus på bostäder presenterar tidskriften Brf Viva som ”En svensk klassiker”. Den stora utmaningen, men också något av det som gör Brf Viva unikt ur ett landskapsperspektiv, är tomten som utgörs av en kraftigt lutande östsluttning med blockstenar och berg i dagen.
Ambitionen har varit att bevara så mycket som möjligt av den befintliga topografin och omgivande vegetation men också att skapa en intressant och lockande miljö för de boende med tillgänglighet till sluttningen och dess kvalitéer. 

läs mer ×
Slide Left Slide Right
Loading...